Mejram Sweet Marjoram

Växtinfo

Mejram tillhör oreganofamiljen och har till stora delar samma smak men mejram är lite sötare. Mejram kan övervintra på väl skyddade platser i södra Sverige men är enkel att odla inomhus även vintertid med tillskottsljus.

Planteringsdata

Flerårig: ja/nej
Grotid: dagar
Plantavstånd: – cm
Radavstånd: – cm
Planthöjd:30cm
Sådd: –
Skörd: –