tjuva tomatplantor featured

Tjuva dina tomatplantor med omtanke

Genom att planera och reflektera kring hur man vill att sina tomatplantor ska se ut samt leverera under odlingssäsongen kan vi personifiera våra odlingar och plantor. Vill man ha en stabil och stadig planta som klarar sig utmärkt på friland? Eller satsar du på en så stor skörd som möjligt? Genom att tjuva sina plantor med omtanke för sitt behov skapar vi plantor för våra behov.

Innan vi går djupare in på mina tankar om att tjuva tomatplantor vill jag reda i begreppen kring plantans växtsätt.

Högväxande eller busktomat? 

Fundamentalt finns det två typer av tomatplantor, indeterminate som ofta kallas för högväxande och determinate som ofta i vardagliga samtal går under smeknamnet busktomat. Indeterminate kan översättas som obestämda, de växer konstant och ger därmed en lång skördeperiod. Det är de indeterminate plantorna som ska tjuvas. Determinate plantorna, eller busktomaterna är bestämda, det vill säga sorter där tillväxthöjd samt antalet klasar frukt på en planta är bestämt i genetiken, yttre faktorer spelar inte så stor roll för utökning av skörd men däremot kan skörden utebli om inte odlingsförhållanden är optimala.Att tjuva sina högväxande tomater innebär egentligen att ta bort samtliga skott som kommer i bladvecken.  Men jag har experimenterat med att forma plantorna efter mina behov, och har funnit en stor glädje i att kunna anpassa de olika tomatplantorna.  Som synes på bilden har jag i detta fall valt att låta ett sidoskott så nära toppen som möjligt växa på sig. Anledningen till att jag valt att spara på ett sidoskott är för att få en större skörd på en och samma planta.

Tjuva tomat

Vilken/Vilka tjuvar ska jag låta växa? 

Genom att låta toppen samt skottet som jag demonstrerar på bilden växa får man två toppar på samma planta = mycket större skörd. Genom att ge liv till två toppar på en planta sparar jag även plats, då det räcker att ha en planta av varje sort istället för flera. Att kunna ha en planta av varje sort är betydelsefullt för mig då jag lägger stor vikt vid att få så stor mångfald som möjligt i min odling samt skörd.

Om man istället odlar för att få så stor skörd som möjligt och kanske har många rikgivande plantor av samma sort kan man även här vinna på att låta ett sidoskott växa på sig.

My Tiny Farm Adventure game

Att ha i åtanke

Något att tänka på om man väljer att låta ett eller flera sidoskott växa är att se till att plantan orkar bära och producera dubbelt. Att vara noggrann med näringstillförsel, jordvolym samt jordkvalitet blir därmed av stor vikt.

Motivet bakom att spara på just det skottet som ni ser på bilden är för att få en så stabil planta som möjligt. Hade jag istället valt att spara på ett skott längre ner hade plantan fått en helt annan utformning och karaktär.  Den hade istället för att växa upprätt spridit ut sig i sidled där den även kan bli skör och utsatt. Risken att skottet bryts ökar om det växer i en onaturlig vinkel, dels av yttre faktorer men även vikten av frukten kan få förgreningen att brytas.

Avslutningsvis vill jag uppmuntra er att våga testa er fram och skapa plantor som uppfyller era önskemål och behov. Längre fram kommer jag att lyfta användningsområdena för tjuvarna som plockats bort från modersplantorna.

Sandra heter jag, odlar främst tomater och chili under namnet Skättilljungas Skafferi på sociala medier. Något annat som intresserar mig är rotfrukter, lök och pyssel. Så ni kommer få ta del av lite gott och blandat från mina erfarenheter av att odla dels i växthus men även på friland här i zon 1 i nordöstra Skåne. Jag tycker om att gå utanför boxen och testa på nya saker med mina odlingar för att se vad som fungerar bäst för mig.

Sandra Jönsson

Sandra heter jag, odlar främst tomater och chili under namnet Skättilljungas Skafferi på sociala medier. Något annat som intresserar mig är rotfrukter, lök och pyssel. Så ni kommer få ta del av lite gott och blandat från mina erfarenheter av att odla dels i växthus men även på friland här i zon 1 i nordöstra Skåne. Jag tycker om att gå utanför boxen och testa på nya saker med mina odlingar för att se vad som fungerar bäst för mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *