Timjan Back

Växtinfo

Backtimjan är en mycket lågväxande buske med utbrett växtsätt. Bildar med tiden underbara kryddoftande mattor och är en bra marktäckare. Blommorna är vackert rosafärgade. Kan odlas i större delen av Sverige förutsatt att växtplatsen är äldränerad. Trivs på mager, sandig och torr mark i sol. Går fint att torka till vinterns matlagning.

Direktsådd: Vattna i såfåran före sådd. Håll sådden fuktig. Så grunt.

Förodling: Så glest på fuktad såjord. Håll fuktigt. Ställ ljust i rumstemp. Efter uppkomst omplantera till en-flera/kruka med sandblandad jord, ställ ljust och svalt.

Planteringsdata

Flerårig: ja
Grotid: dagar
Plantavstånd: 25 cm
Radavstånd: 35 cm
Planthöjd:3-10cm
Sådd: –
Skörd: –