Granate

Växtinfo

Kan odlas både utomhus och i växthus. Frukten väger mellan 5-7 kg. Fruktköttet är utan fröer, väldigt sött och saftigt.

Utomhus krävs en varm sommar för bra skörd. Placera på en vindskyddad plats med mycket sol.
Försådd inomhus rekommenderas för tiidgare skörd. Bör ej utsättas för temperaturer under 15 grader.

Skördas innan risk för frost.

Planteringsdata

Grotid: 5-15 dagar
Plantavstånd: – cm
Radavstånd: – cm
Planthöjd:-
Storlek: –
Vikt: 5-7kg
Sådd: –
Skörd: –