Sherpa F1

Växtinfo

Partenokarp (självbefruktande). Helt släta, 15-25 cm långa frukter med krispigt fruktkött och små kärnhus. Bra hållbarhet och högsta kvalitet för färskkonsumtion och inläggning.

Odling:
Förkultiveras inomhus i planteringsjord. Håll sådden vid ca 25 grader, 16-20 grader efter groning. Utplanteras efter avhärdning när frostrisken är över. Kan även sås direkt på friland när jorden blivit uppvärmd till minst 15 grader. Ta bort tillväxtpunkten efter 5-7 blad och bind upp sidoskotten. Varmt uteläge eller växthus. Skördas efterhand.

Planteringsdata

Grotid: 5-15 dagar
Plantavstånd: 50 cm
Radavstånd: 150 cm
Planthöjd:-
Storlek: 15-25cm
Sådd: Feb-Jun
Skörd: Aug-Sep