Partner F1

Växtinfo

Partenokarp (självbefruktande). Högsta avkastning med ca 12 cm långa frukter, utmärkta för inläggning. Mycket stor växtkraft. Ger bra skörd även vid lägre sommartemperaturer.

Odling:
Förkultiveras inomhus i planteringsjord. Håll sådden vid ca 25 gr, 16-20 gr efter groning. Utplanteras efter avhärdning när frostrisken är över. Kan även sås direkt på friland när jorden blivit uppvärmd till ca 15 gr. Täck gärna med fiberduk. Varmt uteläge eller växthus. Skördas efterhand.

Planteringsdata

Grotid: 5-15 dagar
Plantavstånd: 50 cm
Radavstånd: 150 cm
Planthöjd:-
Storlek: 12cm
Sådd: Feb-Jun
Skörd: Aug-Sep