Homemade Pickles

Växtinfo

Speciellt krispig och lämplig som picklesgurka (s.k. cournichons), skördas då 4-6 cm lång. En förträfflig inläggningssort. Mycket rikgivande i hela landet.

Odling:
Förkultiveras inomhus i planteringsjord. Håll sådden vid ca 25 gr, 16-20 gr efter groning. Utplanteras efter avhärdning när frostrisken är över. Kan även sås direkt på friland när jorden blivit uppvärmd till ca 15 gr. Täck gärna med fiberduk. Varmt uteläge eller växthus. Skördas efterhand.

Planteringsdata

Grotid: 5-15 dagar
Plantavstånd: – cm
Radavstånd: – cm
Planthöjd:-
Storlek: 4-6cm
Sådd: Mar-Jun
Skörd: Aug-Sep