Flamingo F1

Växtinfo

Partenokarp, grön slanggurka för växthus. Kraftiga, friska plantor med 20-30 cm långa, mörkgröna frukter, helt bitterfria. Snabbväxande och rikgivande för hela landet.

Odling:
Förkultiveras inomhus i planteringsjord. Håll sådden vid ca 25 gr, efter groning 16-20 gr. Omskolas två ggr och odlas vidare i växthus, ej under 15 gr. Bind upp och ta bort tillväxtpunkten när plantan når taket och låt två sidoskott slingra nedåt. Ge rikligt med vatten och gödning. Skördas efterhand under juni-september.

Planteringsdata

Grotid: 5-15 dagar
Plantavstånd: 50 cm
Radavstånd: 100 cm
Planthöjd:2,5m
Storlek: 20-30cm
Sådd: Feb-Mar
Skörd: Jul-Sep