Deltastar RZ F1

Växtinfo

Partenokarp, mörkgrön minislanggurka för färskkonsumtion. Lätt ribbade, välsmakande och krispiga frukter, 16-18 cm långa. Mycket rikgivande, skördas efterhand hela sommaren. Utvecklas bra i hobbyväxthus. Kan också odlas på varma utelägen som balkong och liknande.

Planteringsdata

Grotid: 5-15 dagar
Plantavstånd: 50 cm
Radavstånd: 60 cm
Planthöjd:2,5m
Storlek: 16-18cm
Sådd: Feb-Mar
Skörd: Jul-Sep